67-plussers werken steeds vaker door

Zo'n 223.000 mensen van 67 jaar en ouder werken in 2023 nog steeds. Tien jaar geleden waren dat er 105.000. Het aandeel werkenden op het totale aantal 67-plussers is ook gestegen, van 4,7 procent in 2013 naar 7,5 procent nu. De AOW-leeftijd wordt in stapjes verhoogd vanwege de stijgende levensverwachting. In 2023 is de AOW-leeftijd 66 jaar en 10 maanden. In 2013 was deze 65 jaar en 1 maand. Volgend jaar is de AOW-leeftijd precies 67 jaar. De belangrijkste reden dat mensen langer doorwerken is omdat ze het werken leuk vinden. Daarnaast kan het pensioen voor sommige mensen niet toereikend zijn. Daardoor voelen ze de noodzaak om door te werken. 
Het aannemen van 67-plussers biedt ook voordelen voor werkgevers. Die hoeven sinds 1 juli een werknemer die de pensioenleeftijd gepasseerd is maar zes weken door te betalen bij ziekte. Eerder was dat nog dertien weken. Ook hoeft de werkgever de werknemer bij contractbeëindiging geen transitievergoeding te geven. Bovendien hoeft het bedrijf voor deze medewerker geen premies af te dragen voor bijvoorbeeld de werkloosheidswet en AOW.